Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คลังเอกสารอบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆกรณีมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เชิญชวนทุกท่านร่วมทำ 9 วิธี ลด--PM2.5 อย่ารอช้า ทุกคนช่วยได้
Responsive image

กิจวัตรที่เร่งรีบ รวมถึงการไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร อาจทำให้เราละเลยกับภัยเงียบที่กำลังเกิดขึ้น สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 ตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราทุกคน ลด กิจกรรมที่ทำให้เพิ่มฝุ่นในส่วนที่เราทำได้ เพื่อปอดเพื่อสุขภาพของเรานะคะ
อยากรู้บ้านเรามีค่าฝุ่นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลก???
-- ติดตามค่ามลพิษทางอากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ https://waqi.info/th/#/c/14.278/100.862/9.5z
อยากรู้ว่าถ้าตนเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องดูแลตนเองอย่างไร???
-- ข้อมูล Pm 2.5 กรมความคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/air_pm25.html
--PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ต้องดูแลตนเองอย่างไร??
อยู่เฉยไม่ได้แล้ว อยากช่วยกันลดป้องกันต้องทำยังไง ???
-- https://www.techace.co.th/…/…/sepx2san5iuu4s5mmtkvnb9fwq6tbw
ด้วยความห่วงใย จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
 
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563