Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คลังเอกสารอบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆกรณีมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการติดต่อ อบต.ศรีกะอาง
หน่วยงานต่างๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์/ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน (08 ก.ค. 2565)  
ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยะธรรม กลไก กา... (28 มิ.ย. 2565)  
นายก อบต มอบถุงยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อโควิด- 19 (06 เม.ย. 2565)  
นายก อบต มอบถุงยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อโควิด- 19 (06 เม.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี65 (04 เม.ย. 2565)
No Gift Policy (16 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 7/2565 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 6/2565 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 5/2565 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 4/2565 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 3/2565 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 2/2565 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 1/2565 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 50/2564 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 49/2564 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 48/2564 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 47/2564 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 46/2564 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 45/2564 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 44/2564 Cityzenknowledge (01 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.... (31 มี.ค. 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีก... (16 มี.ค. 2565)  

กิจกรรมลงพื้นที่มอบถุงยัง... (15 มี.ค. 2565)  

เชิญชวนเลือกตั้ง (22 พ.ย. 2564)

เชิญชวนเลือกตั้ง (22 พ.ย. 2564)

การเปิดระบบ DLA Chatbot (22 พ.ย. 2564)

ประกาศรายชื่อและสถานที่ฉี... (14 ต.ค. 2564)

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน... (17 ก.ย. 2564)

กิจกรรมดำเนินการช่วยเหลือ... (15 ก.ค. 2564)

เผยแพร่แบบสำรวจออนไลน์ (14 มิ.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (23 เม.ย. 2564)

การจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R... (22 เม.ย. 2564)

ประกาศ โรงพยาบาลนครนายก (20 เม.ย. 2564)

มาตรการควบคุมจังหวัดนครนา... (20 เม.ย. 2564)

เผยแพร่ แอพพลิเคชั่น พ้นภ... (01 เม.ย. 2564)

โครงการประชาคม เพื่อรับฟั... (22 มี.ค. 2564)

การรณรงค์พื้นที่เขตปลอดบุ... (05 ม.ค. 2564)

เข้าร่วมกิจกรรม 13 ตุลาคม... (14 ต.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (22 ก.ย. 2563)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (28 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (27 ก.ย. 2564)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองกระโดน หมู่ที่ 4... (21 ก.ย. 2564)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาธาร-คันคลองกระโดน หมู่ที่... (21 ก.ย. 2564)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายสุขสมจิตร หมู่ที่ ... (21 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอางเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ... (13 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใ... (13 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใ... (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (25 ก.ย. 2563)
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกส... (25 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจิรเดช แสงทว... (15 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน 2 หมู่ที่ 1 บ... (15 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายลิ ประมวลทรัพ... (13 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสายชล ภู่รัก... (13 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนเตรียมทหาร -... (12 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านน้ำซ... (12 พ.ค. 2563)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่่บ้านบ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านน้ำซั... (28 เม.ย. 2563)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายลิ ประมวลทรัพย์... (28 เม.ย. 2563)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน 2 หมู่ที่ 1 บ้านเข... (28 เม.ย. 2563)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงเรียนเตรียมทหาร-คลอง... (28 เม.ย. 2563)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสายชล ภู่รักษ์ หม... (28 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัคร โอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง (22 ก.ย. 2564)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (06 ก.ย. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง (13 พ.ค. 2564)  
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง (11 พ.ค. 2564)
แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ด... (07 พ.ค. 2564)
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำ... (26 เม.ย. 2564)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (21 พ.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 เม.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (12 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล... (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง สรรหาพนักงานจ้าง (09 พ.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆกรณีมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ทดสอบระบบ (12 ส.ค. 2564)  
Responsive image


สินค้า OTOP
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกกะอาง (07 พ.ย. 2560)  
Responsive image
หน่วยงานต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์ 0-3734-9862     E-mail : admin@srikaang.go.th  E-mail : srikaang998@gmail.com